Katedra Budowy i Ekspolatackji Maszyn Strona główna Politechniki Białostockiej Strona Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn Strona Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn
Aktualności O Katedrze Pracownicy laboratoria Historia Katedry Praca naukowa Seminaria Koło naukowe Forum Motoryzacji his Biblioteka Politechniki Białostockiej his
KATEDRA BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

kierownik: dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB

Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn powstała w 2005 roku z połączenia dwóch katedr: Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedry Pojazdów Samochodowych.
Początki Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn sięgają 1950 roku, w którym powstał Zespół Części Maszyn kierowany przez mgr inż. Karola Białkowskiego. Ta jednostka organizacyjna realizowała głównie zajęcia dydaktyczne. Obowiązki kierownika tego Zespołu w latach 1958-60 pełnił mgr inż. Władysław Skorko. Kolejnym kierownikiem Zespołu Części Maszyn był mgr inż. Stanisław Jabłonowski (pracował na Wydziale od 1958 do 1964 roku), który sprawował także funkcję kierownika Laboratorium Teorii Mechanizmów. Należy nadmienić, że w latach 1962-66 istniał także Zespół Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, którego kierownikiem był mgr inż. Janusz Klentak. W 1964 roku nastąpiło przekształcenie Zespołu Części Maszyn w Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn. Kierownikiem tego Zespołu od 1966 do 1973 roku był doc. dr inż. Włodzimierz Chomczyk (rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w latach 1967-1971). Kolejnymi kierownikami Zespołu, a następnie Zakładu (od 1974 roku) i Katedry (od 1987 roku) Podstaw Konstrukcji Maszyn byli: doc. dr inż. Henryk Popko, doc. dr inż. Tadeusz Rogoziński (w latach 1976-79), dr inż. Władysław Rutkowski (od 1980 do 1986 roku), doc. dr hab. inż. Jan Piwnik (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej), dr inż. Eugeniusz Sajewicz (p.o.), a od 1995 roku - dr hab. inż. Walenty Osipiuk (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). Należy nadmienić, że Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn funkcjonował w latach 1976-1979 pod przejściową nazwą: Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Automatyki. Jego kierownikiem w 1979 roku był dr inż. Franciszek Siemieniako. Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn do 2005 roku kierował prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Molski.
Historia Katedry Pojazdów Samochodowych rozpoczyna się w roku 1967 z chwilą powołania na Wydziale Mechanicznym specjalności i Zespołu (a potem Zakładu) Maszyn i Urządzeń Rolniczych (MUR). Zespół zlokalizowano w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, a następnie Czystej. Inicjatorami powołania specjalności byli: prof. dr inż. Henryk Popko (przewodniczący zespołu organizacyjnego), dr inż. Jerzy Samkowicz i mgr inż. Sergiusz Żamojda. Do roku 1972 roku Zespołem kierowali: prof. dr inż. Henryk Popko, mgr inż. Sergiusz Żamojda i mgr inż. Mikołaj Worona. Od roku 1972 Zakład MUR funkcjonuje w ramach Wydziału Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Kierownikiem i organizatorem działalności dydaktyczno-naukowej Zakładu był w tym czasie doc. dr inż. Waldemar Góral. W dalszych latach jednostką tą kolejno kierowali: prof. dr inż. Henryk Bernacki, dr inż. Marek Gawrysiak (dzisiaj dr hab. inż., prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej) i doc. dr inż. Czesław Celmerowski (dzisiaj prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). W roku 1975 - w ramach reorganizacji Politechniki - Zakład ponownie znalazł się w strukturze Wydziału Mechanicznego, a w roku 1991 przekształcony został w Katedrę Maszyn Rolniczych i Pojazdów prowadzącą specjalność: maszyny i pojazdy, a potem - pojazdy samochodowe. Kierownikiem Katedry był dr hab. inż. Czesław Celmerowski (profesor nadzwyczajny Politechniki Białostockiej). Następnie katedra nosiła nazwę Katedry Pojazdów Samochodowych, a jej kierownikiem do roku 2003 był prof. dr hab. inż. Mikołaj Miatluk. W latach 2003-2005 katedrą kierował prof. dr hab. inż. Krzysztof Paweł Wituszyński.


Nauczyciele akademiccy:
 • dr hab. inż. Roman KACZYŃSKI, prof. PB
 • dr hab. inż. Jerzy NACHIMOWICZ, prof. PB
 • dr hab. inż. Krzysztof MOLSKI, prof. PB
 • doc. dr hab. inż. Zdzisław KONDRAT
 • dr hab. inż. Zbigniew KAMIŃSKI
 • doc. dr inż. Jerzy ICKIEWICZ
 • dr inż. Jarosław CZABAN
 • dr inż. Leon DEMIANIUK
 • dr inż. Konstanty JUZIUCZUK
 • dr inż. Mikołaj PLEWA
 • dr inż. Dariusz SZPICA
 • dr inż. Grzegorz MIECZKOWSKI
 • dr inż. Piotr TARASIUK
 • dr inż. Andrzej BORAWSKI
Doktoranci:
 • mgr inż. Marcin KLIMUK
 • mgr inż. Krzysztof KULIKOWSKI
 • mgr inż. Wojciech PUCHALSKI
 • mgr inż. Andrzej Piotr DACKIEWICZ
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
 • mgr inż. Daniel LASKOWSKI
 • mgr inż. Bartosz OSTROWSKI


 • Kontakt:
  Politechnika Białostocka
  Wydział Mechaniczny
  Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn
  ul. Wiejska 45C
  15-351 Białystok

  Webmaster

Odsłony unikalne: 5787, Dzisiaj: 12, Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 27-10-2016 (62)

Na górę